รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางปรัศนีย์ ยุทธมานพ

กลุ่มบุคลากรผู้อำนวยการกลุ่ม

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โทร 0832859645

รายละเอียดผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โทร 0832859645

ที่อยู่334 ม.4 บ.ฟากนา ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์0832859645

อีเมล[email protected]

^