รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสุพัตรา โสมมณี

กลุ่มบุคลากรงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดงานเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ/ลูกจ้าง

ที่อยู่

โทรศัพท์0895717373

อีเมล

^