รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเศรษฐการ บรรเทา

กลุ่มบุคลากรงานพัสดุ

ตำแหน่งนักวิชการพัสดุชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดงานพัสดุ/งบลงทุน

ที่อยู่

โทรศัพท์0804110949

อีเมล

^