ขายทอดตลาดรื้อถอนอาคารเรียน

ประกาศขายทอดตลาดรื้อถอนอาคารเรียน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา และโรงเรียรนคำแสนวิทยาสรรค์ จำนวน 2 รายการhttps://drive.google.com/file/d/1rR8pR8in0I_JAFWCZkFVgAxrgz-JhpcY/view?usp=sharing

#ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศการขายทอดตลาดรื้อถอนอาคารเรียน กำหนดยื่นประมูล 5 เม.ย.64

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^